داروگ

با ایجاد تغییرات کوچکی در سبک زندگی خود میتوانیم نقش زیادی در حفظ محیط زیستمان داشته باشیم. «داروگ» مجموعه ای از کارهایی است که می‌توانیم برای زندگی سبزتر انجام دهیم. این برنامه تلاش خواهد کرد تا این کارهای کوچک را به ما آموزش دهد. حتی با ثبت کارهایی که به پیشنهاد این نرم‌افزار انجام می‌دهیم تلاش می‌کند میزان تاثیر ما را در قالب آمارهای مختلف نمایش دهد.